Mediatiedote: Helsingin Polkupyöräilijät järjestää pyöräilykoulutusta maahanmuuttajille

Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) järjestää Suvilahdessa sunnuntaina 18.5. kello 10.00 alkaen ilmaista pyöräilykoulutusta. Moniheli ry:n kanssa toteutettu tapahtuma on suunnattu maahanmuuttajille, joilla ei ole pyörälläajotaitoa tai joilla taidot ovat heikot. Lisäksi annetaan opastusta pyörän huollossa sekä käydään läpi tärkeimmät pyöräilyä koskevat liikennesäännöt.

Kello 10.00 alkava kurssi on suunnattu pelkästään naisille ja kello 13.00 alkavalle kurssille voivat osallistua sekä miehet että naiset.

Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry tukee pyöräilykurssin järjestämistä mainostamalla sitä yli 60 jäsenjärjestölleen, järjestöjen aktiiveille ja muille kumppaneille.

– Pyöräily on kaupungeissa kätevä ja halpa tapa liikkua ja se edistää terveyttä. Pyöräillen elinpiiri laajenee ja esimerkiksi harrastuksiin osallistuminen helpottuu. Pyöräilyyn liittyy monia maahanmuuttajien hyvinvointia lisääviä asioita. Toivottavasti pyöräilykoulutus lähtisi liikkeelle myös muissa kaupungeissa, toteaa Monihelin järjestökoordinaattori Julie Breton.

Koulutus on osa HePon Helsingin pyöräilevät kaupunginosat -hanketta. Viime vuonna Helsingin kaupungin demokratiapilottina alkanut hanke jatkuu Kunnossa Kaiken ikää –ohjelman tukemana. Hankkeen tarkoituksena on nostaa pyöräilyn edistäminen osaksi asukas- ja kaupunginosayhdistysten sekä maahanmuuttajayhteisöjen toimintaa. Pyöräilykuntien verkostolla on vastaava maanlaajuinen hanke, jossa paikallista pyöräilytoimintaa pyritään aktivoimaan erin kaupungeissa.

– Järjestimme kurssin ensimmäisen kerran viime syksynä ja se sai paljon kiitosta. Maahanmuuttajat olivat tyytyväisiä itsenäisen liikkumisen helpottuessa pyöräilytaidon myötä. Monet kurssilaiset iloitsivat myös siitä, että he oppivat suomalaiseen arkeen kuuluvan taidon. Viime vuoden kurssista jäikin kokemus, että pyöräilyn oppiminen vahvistaa maahanmuuttajien osallisuuden tunnetta suomalaiseen kulttuuriin, painottaa koulutuksesta vastaava HePon hallituksen jäsen Satu Leppänen.

Tapahtumaa ovat tukeneet Helsingin seurakuntayhtymä ja nuorisojärjestö Oranssi antamalla pyöriä koulutustilaisuuden käyttöön.

Lisätietoja:
Satu Leppänen gsm 040 538 2873

Julie Breton gsm  044 717 0225