Kommentti Gotlanninkadun katusuunnitelmaluonnoksesta

Itäkeskukseen on suunnitteilla uusi Gotlanninkatu-niminen katuyhteys Marjaniementien ja Visbynkadun välille. Autoliikenteelle Gotlanninkatu on vähäinen paikallisliikenteen yhteys. Sen sijaan pyöräliikenteen kannalta katu osuu reitille, joka on jo nykyään merkittävä itä-länsisuuntainen pyöräily-yhteys. Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely -raportissa Gotlanninkatu onkin merkitty osaksi tulevaa baanaverkkoa. Lisäksi Marjaniementie on paikallisliikenteelle keskeinen pohjois-eteläsuuntainen yhteys. Tästä huolimatta pyöräilyn sujuvuutta, baanaverkon jatkuvuutta tai baanojen korkeampia laatukriteereitä ei ole mitenkään huomioitu suunnitelmassa niin Gotlanninkadun kuin Marjaniementien ja Gotlanninkadun risteyksenkään kohdalla.

Katusuunnitelmaluonnoksessa Marjaniementien ja Gotlanninkadun risteys esitetään rakennettavaksi liikenneympyränä. Suunnitelmassa pyörätie on linjattu etäälle ympyrästä siten, että etuajo-oikeutettu pyöräilijä joutuu yllättäen kääntymään jyrkästi väistämisvelvollisen autoilijan eteen. Lisäksi pyörätien ja jalkakäytävän jyrkkä linjaus johtaa siihen, että jalankulkijat todennäköisesti pyrkivät oikaisemaan pyörätietä ja pyörätien jatketta pitkin.

Katusuunnitelmaluonnos oli kommentoitavana tammi-helmikuun vaihteessa 3.2.2014 asti. HePo jätti rakennusvirastolle kommentin, jossa muistutettiin pyöräliikenteen laatukäytävien laatukriteereistä ja pyörätien turvallisesta linjaamisesta liikenneympyröissä. Huomiota kiinnitettiin myös reunakiviin.

Rakennusvirasto antoi 7.2.2014 HePon kommentteihin seuraavan vastauksen: Gotlanninkadun liikennesuunnitelma tullaan tarkistamaan kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla. Myös rakennusviraston katusuunnitelmaluonnos tullaan tarvittaessa päivittämään katusuunnitelmaehdotukseen siten, että se vastaa hyväksytyn liikennesuunnitelman periaatteita.

Tutustu tarkemmin suunnitelmiin ja HePon kommenttiin:

Suunnitelmista voi keskustella Kaupunkifillari-blogissa.

 

Tagit:, , ,