Kommentti Helsinginkadun pyöräliikenteen suunnitelmista

Helsinginkadulle on suunnitteilla uusia pyöräkaistoja ja -teitä. Suunnitelmien tavoitteena on sujuva ja turvallinen pyöräliikenteen yhteys Mannerheimintieltä Hämeentielle. Tällä hetkellä pyöräliikenne on ajoradalla samassa tilassa autoliikenteen kanssa Hämeentien ja Kaarlenkadun välillä. Lisäksi pyörätie puuttuu Helsinginkadun pohjoisreunalta Mäntymäen kohdalta.

Helsinginkadun liikennesuunnitelmassa Hämeentien ja Kirstinkadun välille on esitetty yksisuuntaisia pyöräkaistoja ajoradan reunaan. Mäntymäen edustalle on suunniteltu yksisuuntaista pyörätietä, joka erotettaisiin tasoerolla sekä ajoradasta että jalkakäytävästä. Töölönlahden reunassa kulkevaa pyörätietä parannettaisiin, ja se säilyisi toistaiseksi kaksisuuntaisena. Lisäksi Oopperakujan kohdalle on suunniteltu alikulkua Helsinginkadun ali.

Helsinginkadun itä- ja länsipään liikennesuunnitelmat olivat kommentoitavina syyskuussa 2013. HePo jätti suunnitelmista oman kommenttinsa, jossa todetaan suunnitelmien olevan päälinjoiltaan hyviä ja yksisuuntaisten pyöräliikenteen järjestelyiden kannatettavia. Suunnitelmat sisältävät kuitenkin joitain parannusta kaipaavia yksityiskohtia, kuten yhteys Helsinginkadun eteläreunalta Runeberginkadulle, pyörätaskujen puuttuminen Fleminginkadun risteyksessä, pyörätien leveys Töölönlahden kohdalla sekä pyörätien linjaus Oopperakujan kohdalla. Lisäksi korostetaan, että vaihdokset pyöräliikenteen reittien kaksi- ja yksisuuntaisuuden välillä on suunniteltava huolella, jotta pyöräliikenne ohjautuu oikeaan suuntaan kulkevalle väylälle ja että siirtyminen oikealle väylälle on sujuva.

Tutustu tarkemmin Helsinginkadun suunnitelmiin ja HePon kommenttiin:

Tagit:, ,