Muistutus Matinkartanonristin katusuunnitelmasta

Espoon Matinkylässä suunnitellaan lisäkaistojen rakentamista Nelikkotien ja Matinkartanontien risteyksessä olevaan nykyiseen liikenneympyrään. Vaikka liikenneympyrät ovat yleisesti tavallisia risteyksiä turvallisempia erityisesti autoliikenteen kannalta, niiden vaikutus pyöräilyn turvallisuuteen on kuitenkin epäselvä tai jopa kielteinen. Erityisesti kaksikaistaisissa liikenneympyröissä tulee kiinnittää erityistä huomiota pyöräilyn turvallisuuteen, ja lähtökohtaisesti kaksikaistaisia ympyröitä ei pitäisi rakentaa lainkaan siten, että pyöräliikenne risteää autoliikenteen kanssa samassa tasossa. Myös risteysgeometrialla on merkittävä rooli turvallisuuden kannalta: liikenneympyrästä poistuva autoilija tulkitaan kääntyväksi ja näin ollen väistämisvelvolliseksi, ja ajolinjojen tulisi olla tämän mukaisia.

Espoon suunnitelmassa liikenneympyrä on suunniteltu juuri niin kuin ei pitäisi. Autoliikenteen poistumissuunnat ovat loivia tai jopa lähes suoria. Juridisesti autoilija on kuitenkin kääntyvä ja ajorataa ylittävä pyöräilijä etuajo-oikeutettu. Harhaanjohtavat liikennejärjestelyt johtavat vaaratilanteisiin.

Suunnittelualueen läpi kulkee HSL:n laatimassa Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely -selvityksessä esitetty pyöräliikenteen laatukäytävä. Tätä ei suunnitelmassa ole mitenkään huomioitu, joten suunnitelma ei tuo mitään parannusta nykytilanteeseen.

Katusuunnitelma oli nähtävillä 9.-23.9.2013. HePo jätti suunnitelmasta muistutuksen, jossa esitetään suunnitelman hylkäämistä vaarallisena ja tarpeettomana. Perusteluissa viitataan useisiin alan suunnitteluohjeisiin ja tieteellisiin tutkimuksiin.

Tutustu tarkemmin suunnitelmaan ja HePon muistutukseen:

Päivitys: Espoon kaupungin vastine HePon muistutukseen

Tagit:, , ,