Mediatiedote: Helsingin Polkupyöräilijät järjestää pyöräilykoulutusta maahanmuuttajanaisille

Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) tarjoaa Suvilahdessa lauantaina 31.8. klo 10 alkaen ilmaista pyöräilykoulutusta. Kurssi on suunnattu maahanmuuttajanaisille, joilla ei ole pyörälläajotaitoa tai joilla taidot ovat heikot. Lisäksi annetaan opastusta pyörän huollossa sekä käydään läpi tärkeimmät pyöräilyä koskevat liikennesäännöt.

– Pyöräily lisää mahdollisuuksia itsenäiseen liikkumiseen ja voi siten helpottaa maahanmuuttajan arkea, verkostoitumista ja kotoutumista Suomeen. Pyöräily on lisäksi lähes kaikkien suomalaisten osaama taito ja sen opetteleminen lisää maahanmuuttajan kulttuurista pääomaa suomalaisessa yhteiskunnassa, toteaa koulutuksesta vastaava, HePon hallituksen jäsen Satu Leppänen.

Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry tukee naisten pyöräilykurssin järjestämistä. Kurssia on mainostettu Monihelin 55 jäsenjärjestölle, naisjärjestöjen aktiiveille ja muille kumppaneille.

– Vain muutamassa päivässä on tullut erittäin positiivista palautetta. Maahanmuuttajanaisten mukaan on kurssi tarpeellinen ja erittäin hyvä tapa edistää kotoutumista ja voimaannuttaa maahanmuuttajanaisia tarjoamalla edullisen ja terveyttä edistävän liikkumisvälineen ja mahdollisen uuden harrastuksen iloitsee Monihelin järjestökoordinaattori Julie Breton.

Koulutus on osa HePon Helsingin pyöräilevät kaupunginosat -demokratiapilottia. Helsingin kaupungin tukemilla demokratiapiloteilla – alueellisen osallistumisen kokeiluilla – etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen lisäämiseksi.

– Demokratiapilotissamme haluamme nostaa pyöräilyn edistämisen osaksi kaupunginosayhdistysten ja vaikkapa maahanmuuttajayhteisöjen toimintaa. Järjestämme pyöräilyyn kannustavia ja voimaannuttavia tilaisuuksia. Aikuisten maahanmuuttajien pyöräilyopetuksen lisäksi järjestämme esimerkiksi katuajokoulutusta sekä perhepyöräretkiä ja pyöränhuollon opastusta. Tarjoamme koulutusta, jonka sisältönä ovat kaavoitukseen vaikuttaminen sekä taloyhtiöiden ja yritysten pyöräilynedistämistoimet. Laadimme lisäksi asukkaiden ja yritysten kanssa karttoja alueiden arkisista asiointireiteistä, linjaa Helsingin pyöräilevät kaupunginosat -hankkeen tapahtuma- ja koulutuskoordinaattori Marko Reponen.

Pelago Bicycles on tukenut tapahtumaa lainaamalla pyörät koulutuskäyttöön.

Lisätietoja:
Satu Leppänen gsm 40 538 2873
Marko Reponen gsm 040 768 7246
Julie Breton gsm  044 717 0225

Tagit:, ,