Lausunto Jalankulku- ja pyöräilyteiden suunnitteluohjeen luonnoksesta

suunnitteluohje-poikkileikkauksetValtakunnallisen pyöräliikenteen suunnitteluohjeen päivitystyö on parhaillaan käynnissä. Voimassa oleva vanha ohje, Kevyen liikenteen suunnittelu, on peräisin vuodelta 1998. Nyt laadittavassa uudessa ohjeessa merkittävä edistysaskel on jalankulun ja pyöräilyn käsitteleminen omina erillisinä liikennemuotoinaan.

Päivitystyön taustalla on viime vuonna valmistunut Liikenneviraston laatima Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020. Suunnitelmassa linjataan 33 kärkitoimea, joiden avulla jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuuksia on tavoitteena nostaa. Yksi kärkitoimista koskee suunnitteluohjeiden uusimista.

Ohjetta on työstetty vuosien 2012 ja 2013 aikana yhteistyössä pyöräilyjärjestöjen kanssa. HePo osallistui prosessiin yhdessä Jyväskylän Pyöräilyseuran (JYPS) ja Tampereen Polkupyöräilijöiden (TaPo) kanssa kommentoimalla ohjeluonnoksen väliversioita. Lisäksi JYPS, HePo ja TaPo jättivät 7.6.2013 valmistuneesta ohjeluonnoksesta yhteisen lausunnon.

Lausunnossa kommentoidaan yksityiskohtaisesti lukuisia ohjeessa ilmeneviä ongelmia ja puutteita. Vaikka tavoitteet ohjeen laatimisessa ovat kohdallaan – kävelyä ja pyöräilyä pyritään käsittelemään omina kulkumuotoinaan ja uusia suunnittelukäytäntöjä halutaan jalkauttaa Suomeen – sisältää ohje kuitenkin vielä niin suuria puutteita, ettei keskeneräistä ohjetta tulisi julkaista. Kehittämistyötä tulisi edelleen jatkaa, ja tarvittaessa työhön tulisi hankkia mukaan kansainvälistä asiantuntemusta. Esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn erottelu on ohjeluonnoksessa tehty kyllä käsitteellisellä tasolla, mutta varsinaisissa käytännön suunnitteluratkaisuissa erottelua ei ole viety riittävän pitkälle.

Suunnitteluohjeluonnos ja pyöräilyjärjestöjen lausunto ovat ladattavissa:

Suunnitteluohjeluonnoksen aikaisemmista väliversioista jätetyt kommentit ovat ladattavissa:

Tagit:,