Mielipide Perkkaan radanvarren asemakaavasta

Perkkaalle suunnitellaan toimistotaloja ja sisähuvipuistoa rantaradan ja Perkkaantien väliselle alueelle. Suunnittelualueen länsiosan läpi kulkee nykyinen Kehä I:n suuntainen pääpyöräilyreitti, joka on määritelty laatukäytäväksi HSL:n Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely -selvityksessä. Valmisteluvaiheessa olevassa asemakaavassa rakennukset sijoittuisivat kyseisen pyöräreitin päälle, ja reitti siirtyisi kiertämään alueen ympäri.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 2.4.-2.5.2013. HePo jätti suunnitelmista mielipiteen, jossa rakennusten sijoittelua esitetään muutettavaksi. Mielipiteessä viitataan valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimukseen, maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä HSL:n selvityksessä määriteltyihin laatutasotavoitteisiin. Lisäksi muistutetaan, että laadukkaille ratkaisuille ja turvallisille risteysjärjestelyille on kaavoitusvaiheessa varattava riittävästi tilaa.

HePon mielipide on luettavissa (pdf, 827 kt). Asemakaavan valmisteluaineistoon voi tutustua Espoon kaupungin sivuilla.

Tagit:, , ,