Mielipide Perkkaan radanvarren asemakaavasta

Perkkaalle suunnitellaan toimistotaloja ja sisähuvipuistoa rantaradan ja Perkkaantien väliselle alueelle. Suunnittelualueen länsiosan läpi kulkee nykyinen Kehä I:n suuntainen pääpyöräilyreitti, joka on määritelty laatukäytäväksi HSL:n Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely -selvityksessä. Valmisteluvaiheessa olevassa asemakaavassa rakennukset sijoittuisivat kyseisen pyöräreitin päälle, ja reitti siirtyisi kiertämään alueen ympäri.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 2.4.-2.5.2013. HePo jätti suunnitelmista mielipiteen, jossa rakennusten sijoittelua esitetään muutettavaksi. Mielipiteessä viitataan valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimukseen, maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä HSL:n selvityksessä määriteltyihin laatutasotavoitteisiin. Lisäksi muistutetaan, että laadukkaille ratkaisuille ja turvallisille risteysjärjestelyille on kaavoitusvaiheessa varattava riittävästi tilaa.

Tagit:, , ,