Muistutus Herttoniemen katusuunnitelmista

Herttoniemessä sijaitsevaa Suunnittelijankatua suunnitellaan jatkettavaksi Itäväylän yli Hiihtomäentielle. Samalla Itäväylän ylittävän sillan kohdalla Itäväylää joudutaan laskemaan alemmas. Silta avaa pyöräliikenteelle uuden yhteyden Hiihtomäentien ja Laivalahdenkadun välille, ja suunnitelmassa Suunnittelijankadun molemmin puolin kulkevatkin erotellut pyörätie ja jalkakäytävä. Lisäksi suunnittelualueen läpi kulkee pyöräilyn laatukäytäväverkkoon kuuluva ns. itäinen baana.

Itäväylän ylittävää siltaa ja uusia ramppeja koskevat katusuunnitelmat olivat nähtävillä 20.3.-4.4.2013. HePo jätti suunnitelmista muistutuksen, jossa toivotaan kiinnitettävän erityistä huomiota pyöräliikenteen laatukäytävän ja Suunnittelijankadun risteysjärjestelyihin. Lisäksi muistutuksessa esitetään parannuksia pyöräliikenteen ajolinjoihin risteyksissä ja huomautetaan pyöräteiden riittävästä leveydestä.

HePon muistutus on luettavissa (pdf, 37 kt).

Suunnitelmiin voi tutustua:

Tagit:, , , ,