Muistutus Jakomäen katusuunnitelmista

Jakomäentien suunnitelmat liittyvät asemakaavamuutokseen, joka mahdollistaa uuden ostoskeskuksen rakentamisen Jakomäentien pohjoispään kohdalle. Samalla Jakomäentien linjaus siirretään kulkemaan Jakomäenkujan ja Huokotien paikalle. Siirrettävän Jakomäentien ja Suurmetsäntien risteykseen suunnitellaan uutta liikenneympyrää. Katusuunnitelmaehdotukset olivat nähtävillä 20.2.-5.3.2013.

Suunnitelman mukaan Jakomäentien uuteen linjaukseen tulisi kaksi jyrkkää kaarretta. Molempien kohdalle on merkitty pyörätien jatke Jakomäentien yli. Tällaisissa tilanteissa väistämisvelvollisuuksia on vaikea hahmottaa. Väistämissääntöjen mukaan risteyksessä kääntyvän autoilijan on väistettävä risteävää tietä ylittävää pyöräilijää, mutta Jakomäentien kaarteiden kohdalla kääntyvä autoilija ajaa liikennesääntöjen kannalta suoraan samaa tietä pitkin, eikä siis käänny risteävälle tielle. Katua ylittävä pyöräilijä saattaa virheellisesti olettaa olevansa etuajo-oikeutettu. HePon muistutuksessa esitetäänkin väistämisvelvollisuuksien merkitsemistä selkeästi.

Muistutuksessa kiinnitetään huomiota myös mm. liikenneturvallisuuden kannalta huonoon pyöräkaistaratkaisuun, pyöräteiden linjauksiin liikenneympyröissä sekä pyöräliikenteen järjestelyihin Jakomäenkujalla.

HePon muistutus on luettavissa (pdf, 130 kt)

Suunnitelmiin voi tutustua:

Tagit:, , ,