Lausunto Tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2013-2016

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatima Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013-2016 oli lausuntokierroksella 6.6.-30.10.2012. HePolle ei lausuntopyyntöä lähetetty, mutta suunnitelmaa päätettiin kommentoida tästä huolimatta.

Suunnitelmassa käsitellään liikennejärjestelmän kehittämistä, liikenneturvallisuutta, joukkoliikenteen järjestämistä, kävelyn ja pyöräilyn edistämistä, kunnossapitoa sekä rahoitusta. Lisäksi suunnitelmassa listataan investointihankkeet suunnitelmakaudelle 2013-2016.

HePon lausunnossa nostetaan esille pyöräteihin liittyviä ongelmia erityisesti moottori- ja kehäteillä, jotka ovat ELY-keskuksen hallinnoimia teitä. Lisäksi muistutetaan, että investoinnit tulee kohdistaa tärkeimpiin ja tehokkaimpiin hankkeisiin sinne, missä niillä on suurin merkitys liikenteen kannalta, eli kaupunkiseudulle. HePon lausunnossa myös huomautetaan vaatimattomasta talvikunnossapidon tavoitteesta, jonka mukaan kunnossapidon taso säilyy ennallaan. Tämän sijasta tasoa tulisi nostaa nykyisestä.

Tagit:, , , , , ,