Muistutus Gunillantien katusuunnitelmasta

Gunillantien katusuunnitelma oli nähtävillä 22.8.-4.9.2012. Suunnitelmassa esitetään uuden katuyhteyden rakentamista Laajasaloon Koirasaarentieltä Gunillantielle. Pyöräilyä varten uudelle katuosuudelle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet, jotka risteyksissä ja bussipysäkkien kohdalla laskeutuvat ajoradan tasoon pyöräkaistoiksi. Lyhyillä osuuksilla pyörällä ajetaan sekaliikenteessä muun ajoneuvoliikenteen kanssa.

Suunnitelma on monin tavoin hyvä. HePo jätti suunnitelmasta kuitenkin muistutuksen, jossa kiinnitettiin huomiota joihinkin yksityiskohtiin, kuten reunakiviin sekä ajoradan ja pyörätien välisten siirtymisten sujuvuuteen.

HePon muistutus ja katusuunnitelmat:

Päivitys 9.11.2012: Yleisten töiden lautakunta hyväksyi Gunillantien katusuunnitelmat kokouksessaan 2.10.2012. Kaupungin vastine ilmenee kokouksen pöytäkirjasta.

Tagit:, , ,