Muistutus Siilitien katusuunnitelmasta

Siilitien katusuunnitelma oli nähtävillä 8.-21.8.2012. Suunnitelmassa Siilitien liikenneturvallisuutta esitetään parannettavaksi rakentamalla pisaranmuotoinen kaksoisliikenneympyrä Itäväylän liittymäramppien kohdalle. Samalla Siilitien metroaseman remontin yhteydessä aseman liityntäpysäköintiä parannetaan ja asemalle rakennetaan uusi pyöräparkki.

Liikenneturvallisuuden kannalta liikenneympyröiden kaarteet ovat liian loivia, jotta ne hidastaisivat autojen nopeuksia. Myös Siilitien nopeusrajoitus on korkea. Suunnitelmassa ei myöskään esitetä sujuvaa pyöräliikenteen reittiä metroaseman pyöräparkkiin eikä Siilitien pohjoispuolella sijaitsevan bussipysäkin parantamistarpeita ole huomioitu.HePon muistutuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti sujuvaan ja lailliseen reittiin metroaseman pyöräparkkiin, liikenneympyröiden turvallisuuteen sekä bussipysäkkijärjestelyihin.

HePon muistutus ja katusuunnitelmat:

Päivitys 9.11.2012: Yleisten töiden lautakunta hyväksyi Siilitien katusuunnitelmat kokouksessaan 30.10.2012. Kaupungin antaman vastineen mukaan Siilitien pohjoispuolella olevalta liityntäpysäköintialueelta varataan alue myös pyöräpysäköintiin, ja metroaseman edustan suojatieltä poistetaan pyörätien jatke. Lisäksi Siilitien bussipysäkin parantamista tutkitaan rakennussuunnittelun yhteydessä. Vastine on luettavissa kokonaisuudessaan kokouksen pöytäkirjasta.

Tagit:, , ,