Muistutus Kurttilantien katusuunnitelmasta

Kauklahdenväylälle on suunnitteilla liikenneympyrä nykyisen Hyttimestarintien risteyksen kohdalle. Myös Kurttilantien risteystä suunnitellaan siirrettäväksi liittymään samaan liikenneympyrään, jolloin nykyinen Kurttilantien liittymä Kauklahdenväylälle poistuu käytöstä. Kurttilantien uuden linjauksen sekä sivukatujen katusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 30.4.-14.5.2012.

Kurttilantie muodostaa keskeisen liityntäpyöräily-yhteyden Kauklahden rautatieasemalle. Suunnitelmassa esitetyt pyöräliikenteen reittilinjaukset ovat kuitenkin hankalia ja mutkaisia.

HePon muistutuksessa korostetaan houkuttelevan ja sujuvan pyöräilyreitin tärkeyttä Kauklahden asemalle ja muistutetaan, että pyöräliikenteen ja moottoriajoneuvoliikenteen erottelu ei hiljaisilla omakotitaloalueen sivukaduilla ole tarpeen. Lisäksi esitetään eräitä yksityiskohtia koskevia muutosehdotuksia.

HePon muistutus ja katusuunnitelmat:

Päivitys 12.9.2012: Espoon tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelman kokouksessaan 14.6.2012. HePon muistutus ei aiheuttanut muutoksia suunnitelmaan.

Tagit:, , ,