Muistutus Viilarintien katusuunnitelmasta

Viilarintien katusuunnitelmaluonnos oli kommentoitavana 28.3.-5.4.2012 välisenä aikana, jolloin HePo jätti suunnitelmista omat kommenttinsa.

Useat HePon esittämistä parannusehdotuksista päätyivät myös valmiiseen katusuunnitelmaehdotukseen, joka oli nähtävillä 24.4.-8.5.2012. Parannuksista huolimatta HePo jätti suunnitelmasta vielä muistutuksen, jossa tarkennetaan kommenteissa esitettyjä liikenneympyröihin liittyviä suunnittelunäkökohtia.

HePon muistutus ja katusuunnitelma:

Päivitys 21.8.2012: Yleisten töiden lautakunta hyväksyi Viilarintien katusuunnitelmat kokouksessaan 29.5.2012. Kaupungin vastine HePon muistutukseen ja lautakunnan päätöksen aiheuttamat jatkotoimenpiteet ilmenevät kokouksen pöytäkirjasta.

Tagit: