Muistutus Vienankadun katusuunnitelmasta

Vartiokylään Myllypuron entisen voimalaitoskorttelin alueelle rakennettavan asuinalueen katuverkon katusuunnitelmat olivat nähtävillä 24.4.-8.5.2012.

Muilta osin moitteettomat suunnitelmat sisältävät myös yhden pyöräliikenteen kannalta hankalan epäjatkuvuuskohdan pyörätieverkossa. Vienankadun ja Kontulantien risteyksen ongelmallisen pyörätielinjauksen vuoksi risteyksessä suoraan Kontulantien suuntaisesti jatkava pyöräilijä joutuisi tekemään hankalan sivuttaissiirtymän.

HePo jätti suunnitelmista muistutuksen, jossa kiinnitettiin huomiota tähän yksityiskohtaan ja esitettiin yleisiä periaatteita pyörätien linjauksesta sivukatujen risteyksissä.

HePon muistutus ja katusuunnitelma:

Päivitys 21.8.2012: Yleisten töiden lautakunta hyväksyi Myllypuron voimalaitoskorttelin katusuunnitelmat kokouksessaan 5.6.2012. HePon muistutus ei aiheuttanut muutoksia suunnitelmiin. Kaupungin vastine ilmenee kokouksen pöytäkirjasta.

Tagit:, , , ,