Muistutus Piispankylän (Kivistö) katusuunnitelmista

Vantaalle Piispankylään Hämeenlinnanväylän varteen on Kehäradan ja Kivistön rautatieaseman rakentumisen myötä syntymässä uusi Marja-Vantaan asuinalue. Alueen kaupallinen ja palveluiden keskus rakentuu Kivistön aseman ympärille. Keskusta-alueen katusuunnitelmat olivat nähtävillä 12.-25.4.2012.

Suunnitelmaehdotuksissa useat pääkatujen risteykset on toteutettu kaksikaistaisina liikenneympyröinä, joissa jalankulku- ja pyöräliikenne risteää moottoriajoneuvoliikenteen kanssa samassa tasossa. Tällaisissa liittymissä kävelijöiden ja pyöräilijöiden asema ja turvallisuus on kyseenalainen.

HePo jätti suunnitelmista muistutuksen, joissa esitettiin liittymäjärjestelyiden muuttamista sekä turvallisuuden ja sujuvuuden parantamista esimerkiksi erilaisin rakenteellisin ratkaisuin. Lisäksi muistutuksessa esitettiin muita pienempiä parannusehdotuksia suunnitelmiin.

HePon muistutus ja katusuunnitelmat:

Päivitys 18.5.2012: Vantaan kuntatekniikan ja joukkoliikenneasioiden jaosto (KUJA) hyväksyi Piispankylän katusuunnitelmat kokouksessaan 8.5.2012. HePon muistutusta ei huomioitu asian virallisessa käsittelyssä, sillä sen katsottiin saapuneen myöhässä. Muistutus lähetettiin sähköpostitse nähtävilläoloajan viimeisen vuorokauden aikana. Kaupungin vastine HePon muistutukseen.

Asiasta annettiin Vantaan kaupungille palautetta, jossa toivottiin sähköisten asiointikäytäntöjen selkiyttämistä ja lainmukaisuuden tarkistamista. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 11 §:n mukaan […] asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana […] .

Tagit:,