Ksv:n silmänkääntötemppu: pyöräilijät eivät mahdu Hämeentielle jatkossakaan

Tea Vikstedt ja 12 muuta kaupunginvaltuutettua tekivät 15.4.2009 valtuustoaloitteen Hämeentien liikennejärjestelyjen parantamiseksi pyöräilyn kannalta. Aloite kuuluu näin: ”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hämeentien liikennejärjestelyt välillä Siltasaarenkatu – Teollisuuskatu korjataan niin, että pyöräily otetaan huomioon liikennemuotona. Hämeentie on tärkeä liikenneväylä myös pyöräilijöille, mutta pyöräliikennettä ei ole rakenteissa lainkaan huomioitu.”

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.6.2009 kaupunkisuunnitteluviraston esityksen mukaisen lausunnon, jonka mukaan asialle ei voida tehdä mitään, koska *pyörätietä* ei saada Hämeentielle sopimaan.

Huomion arvoista asian käsittelyssä on, että virasto sivuuttaa aloitteessa esitetyn toivomuksen, ja lähtee toistamaan jo aiemmin lautakunnassa esitettyjä perusteluita pyörätien rakentamisen esteistä. Valtuutettujen aloitteessahan ei edes mainita pyörätien rakentamista.

Vaikea sanoa, onko kysymyksen väistely tietoista sumutusta vai kuvastaako se vain Suomessa niin yleistä käsitystä, että pyöräilijöiden asemaa voidaan parantaa ainoastaan pyöräteitä rakentamalla.

Jos kaupunginhallitus nielee ksv:n selittelyt lautakunnan mukaisesti, Hämeentien järjestelyt jäävät nykyiselleen.

Tähän ei pidä tyytyä. Päätöksen pätevyys voidaan kyseenalaistaa, jos aloitteessa esitettyä toivomusta ei ole tosiasiallisesti selvitetty, vaan on vastattu asian vierestä. On myös syytä selvittää, onko esityslistan sanamuodot tarkoituksellisesti valittu harhaanjohtavasti. Esityslistassa oleva otsikkohan kuuluu: ”Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee pyörätien sekä keskikorokkeen rakentamista Hämeentielle”.

Kaupunkisuunnitteluvirasto täytyy pistää miettimään miten Hämeentiellä asuvat ja asioivat voivat pyöräillä siellä turvallisesti. Aluksi voidaan alentaa nopeusrajoituksia ja pystyttää valvontakameroita tai ainakin nopeusnäyttöjä. Poliisin soisi valvovan niin nopeuksia kuin ohituksia.

Seuraava vaihe on miettiä mahtuisiko Hämeentielle pyöräkaista. Tai voidaanko bussit siirtää keskikaistoille. Jos tahtoa on, löytyy varmasti ratkaisu, jonka avulla pyöräilijöiden ei tarvitse kulkea kadulla henkensä uhalla.