Pyöräliitosta valtakunnallinen pyöräilijöiden etujärjestö

Suomeen on perustettu pyöräilijöiden oma valtakunnallinen etujärjestö, Pyöräliitto (Cykelförbundet / Finnish Cyclists’ Federation). Tampereella 14.9.2014 perustettu Pyöräliitto edistää pyöräilyä ja pyöräilyjärjestöjen yhteistyötä sekä toimii pyöräilijöiden valtakunnallisena edunvalvojana. Liiton perustajajäseniä ovat ...

Velo-city Global 2014 Adelaide

Kansainvälinen pyöräilynedistämiskonferenssi Velo-city Global järjestettiin 27.-30.5. Etelä-Australian pääkaupungissa Adelaidessa. Konferenssi on parittomina vuosina Euroopassa ja parillisina muualla maailmassa, tänä vuonna ensimmäistä kertaa eteläisellä pallonpuoliskolla. Osallistujia oli yli 600 eri puolilta ...

Allekirjoita kuntalaisaloite Hämeentien pyöräkaistojen puolesta

Hämeentie on Helsingin pahamaineisin ongelmapaikka arkipyöräilijälle. Se on hankala, vaarallinen ja meluisa, kun sen pitäisi olla sujuva, turvallinen ja kaikille mukavampi. Hämeentie tarvitsee pyöräkaistat. Ne eivät tule itsestään, vaan niitä ...

HePon syyskokous ja pikkujoulut perjantaina 28.11.2014

Tervetuloa HePon sääntömääräiseen syyskokoukseen perjantaina 28.11. klo 18:00 alkaen Kulmahuoneelle (Siltasaarenkatu 15). ...

Ilmoittaudu HePon talvikauden spinning-tunneille

HePon järjestämät spinning-tunnit jatkuvat jälleen talvikaudella 2014-2015. Edellistalven harjoitusohjelmat saivat innostuneen vastaanoton, ...

Jäseneksi HePoon

Liittymällä jäseneksi tuet HePon työtä pyöräilyn hyväksi ja saat jäsenetuja. » Liity

Ajankohtaista

Kommentti Runeberginkadun ja Helsinginkadun suunnitelmaluonnoksista

Helsinginkadun länsipään pyörätiesuunnitelmaluonnokset, samoin kuin Runeberginkadun pyöräkaistasuunnitelmaluonnokset olivat kommentoitavana joulukuussa 2014. Pyöräkaistat ja -tiet Runeberginkadulle ovat tervetullut parannus, sillä Runeberginkatu on yksi kantakaupungin pääkaduista, jolla ei ole ollut minkäänlaisia pyöräteitä. Helsinginkatu on jo nyt paljon käytetty poikittainen pyöräily-yhteys. Oopperankujan kohdalle tulee Helsinginkadun kanssa risteävä pohjois-eteläsuuntainen baana, jota pitkin pääsee Keskuspuistoon. Tulevaisuudessa sekä pohjois-eteläsuuntainen että poikittainen […]

Jatka lukemista

Muistutus Valimotien ja Tapaninkyläntien katusuunnitelmista

Vantaan kaupunki suunnittelee muutoksia Tapaninkyläntien ja Valimotien risteyksen alueelle. Valimotiellä on ainoa Tuusulanväylän suuntainen pyörätie ja sillä kulkee merkittävä määrä Helsingin ja Vantaan välistä pyöräliikennettä. Helsingin tuleva baanaverkko tulee käymään muutaman sadan metrin verran naapurikaupunki Vantaan puolella kyseisen risteyksen läheisyydessä. Suunniteltujen muutosten myötä baanaverkolle asetetut laatu- ja turvallisuusvaatimukset eivät täyttyisi. Risteysjärjestelyt huonontaisivat nykyistäkin järjestelyä ja […]

Jatka lukemista

Kommentti Kalasataman katusuunnitelmaluonnoksista

Helsingin kaupungin rakennusvirasto laatii Kalasataman keskuksen ympäristössä Hermannin rantatien, Kalasatamankadun, Leonkadun ja Työpajankadun katusuunnitelmia. Katujen suunnittelu perustuu vahvistettuun asemakaavaan ja hyväksyttyyn liikennesuunnitelmaan. Katusuunnitelmat valmistuvat syksyllä 2014 ja rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan 2015. Suunnitelmaluonnokset olivat kommentoitavina 29.10.–14.11.2014, jolloin HePo jätti niistä omat kommenttinsa. Suunnittelualueen kaduista Hermannin rantatie on selkeästi pohjois-eteläsuuntaisen liikenteen pääväylä, mutta muilta osin […]

Jatka lukemista

Muistutus Helsinginkadun katusuunnitelmasta

Helsinginkadun itäpään pyöräliikenteen suunnitelmat ovat edenneet valmiiseen katusuunnitelmavaiheeseen. Suunnitelmassa esitetään yksisuuntaisia pyöräkaistoja Kaarlenkadun ja Hämeentien väliselle osuudelle. Uudet pyöräkaistat liittyvät koko Helsinginkadun käsittävään liikennesuunnitelmaan, jonka tavoitteena on sujuva ja turvallinen pyöräliikenteen yhteys Mannerheimintieltä Hämeentielle. Tällä hetkellä pyöräliikenne on ajoradalla samassa tilassa autoliikenteen kanssa Hämeentien ja Kaarlenkadun välillä. Lisäksi pyörätie puuttuu Helsinginkadun pohjoisreunalta Mäntymäen kohdalta. Helsinginkadun […]

Jatka lukemista

Lausunto Rakennustiedon taajama‐alueen jalankulku‐ ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta

Rakennustieto (RT) on laatinut uuden päivitetyn version taajama-alueiden jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeesta. Ohje perustuu Liikenneviraston 24.4.2014 julkaistuun Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu -ohjeeseen, jonka työstämiseen HePo osallistui yhteistyössä muiden pyöräjärjestöjen kanssa. RT:n ohje sisältää monia hyviä yksityiskohtia, mutta siihen on toisaalta jäänyt useita niistä puutteista, joita Liikennevirastonkin ohjeessa esiintyy. RT:n ohjeluonnos oli lausuntokierroksella lokakuussa 2014. HePo […]

Jatka lukemista